Privacyverklaring

Meridiaan 36 | 1705 SJ Heerhugowaard | KvK: 76081974 | BTW: NL 003035884B77

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

MooieNageltjes.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, eventueel inclusief tussenvoegsels;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoongegevens;
 • Medische gegevens die voor het uitoefenen van mijn beroep van belang kunnen zijn;
 • Foto’s van uw handen.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MooieNageltjes.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Het afhandelen van uw betaling;
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MooieNageltjes.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

MooieNageltjes.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden en anders uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MooieNageltjes.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MooieNageltjes.nl en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MooieNageltjes.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MooieNageltjes.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

MooieNageltjes.nl Nagelstudio
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
FacebookInstagram
Magnetic Nail Design
Copyright © 2024 MooieNageltjes.nl
🚀 Webdesign door Paul Voorberg